Jesteś tutaj: Strona główna ›› Kontakt ›› Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teamwork Polska S.C. z siedzibą we Wrocławiu (52-211) przy ul. Iwaszkiewicza 8/2

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Teamwork Polska S.C. sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Państwa praw mailowo: iodo@detectio.pl, kontakt 56-655-31-23 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Teamwork Polska S.C.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym (co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes – art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie pracownikom Teamwork Polska S.C zobowiązanym do zachowania tajemnicy, w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu, cofnięcia zgody, lub w przypadku uznania, że straciły one aktualność, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lata od dnia ich przesłania.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Teamwork Polska S.C. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Spółki,  
  • podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • jeśli uznacie Państwo,  że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Teamwork Polska S.C. są niezgodne z rzeczywistością, macie prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  
  • żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem
  • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Teamwork Polska S.C.,  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Teamwork Polska S.C. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.